Kiedy mówimy o obróbce powierzchni stali nierdzewnej, zazwyczaj przywiązujemy uwagę do estetycznych aspektów gotowego wyrobu, a już znacznie mniej do tych związanych z samą jakością. Natomiast jakość wykończenia powierzchni stali nierdzewnej jest bardzo często związana z jej funkcjonalnymi aspektami i zależy w dużym stopniu od tego, w jakim sektorze przemysłowym dany gotowy wyrób będzie wykorzystany.

Funkcją procesu elekropolerowania, przeprowadzonego na wyrobach wykonanych ze stali nierdzewnej, jest zwiększenie odporności powierzchni na korozję, jednocześnie umożliwiając łatwiejsze czy-szczenie wyrobu w czasie jego eksploatacji. Nie należy zapominać, że poza chemiczno-fizycznymi właściwościami materiału powierzchnia stanowi bardzo ważną funkcję ochrony całego wyrobu. Jest to szcze-gólnie ważne dla stali nierdzewnych, w których wierzchnia warstwa pasywna musi być jak najbardziej stabilna i odporna na warunki, jakim musi sprostać.

Proces elektropolerowania jest ważną alternatywą do tradycyjnych wykończeń mechanicznych, a przy tym najlepszym sposobem wykoń-czenia powierzchni wyrobów. Nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o odporność na korozję, w porównaniu z obróbką mechaniczną lub chemi-czną, w postaci wytrawiania i pasywacji. W dziedzinie technik elektropo-lerowania można dziś liczyć w większości przypadków na nowoczesne instalacje, w których to obróbka odbywa się w całkowicie zamkniętych komorach, bez dodatkowego narażania środowiska i pracownika.

Elektropolerowanie jest najlepszym sposobem wykończenia powierzchni wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej. Szcze-gólnie jeżeli znajdują one zastosowanie w środowiskach agresy-wnych, w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym lub w przypadku części o konstrukcji ażurowej, dla których nie byłoby możliwe przeprowadzenie polerowania mechanicznego.