wytrawianie i pasywacja eco – metody zanurzeniowe

Proponujemy preparaty chemiczne oparte na nowej formule, niezawierające kwasu azotowego. Ich użycie pozwala rozwiązać problemy związane z występowaniem azotu ogólnego i azotanów w popłuczynach (ściekach) oraz redukcję tlenków i ditlenków azotu w powietrzu (na stanowisku pracy) i emisji do środowiska. Aby przystąpić do pasywacji powierzchni stali nierdzewnej należy w pierwszej kolejności oczyścić stal z cząstek żelaza i/lub przebarwień termicznych. Najlepszą metodą oczyszczania są metody chemiczne. Więcej informacji poniżej.

oczyszczanie powierzchni – odłuszczanie – przygotowanie to wytrawiania / pasywacji

Preparat delmet rust killer / (dawniej) ecoclean 2000 to produkt przeznaczony do oczyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej poddanych różnego rodzaju mechanicznym obróbkom wykończeniowym. Usuwa naloty rdzawe i zabrudzenia organiczne powodując odtłuszczenie powierzchni i przywrócenie jej pierwotnego wyglądu. Zapewnia idealne oczyszczenie stali nierdzewnej, ułatwiając jej trawienie / pasywację już przy jednokrotnej obróbce. Nanoszenie na powierzchnię wyrobu można wykonywać poprzez pędzel, natrysk lub kąpiel. Produkt jest niskopieniący, który nadaje się również do instalacji myjących.

Zużycie preparatu wynosi ok. 10 m2 z 1 kg.

wytrawianie zanurzeniowe – bejca trawiąca kąpielowa

Preparat delmet ecoplus 2000 to kąpiel do wytrawiania stali nierdzewnej oparta na nowej formule tj. niezawierająca kwasu azotowego. Jej użycie pozwala na wyeliminowanie azotu ogólnego i azotanów w popłuczynach (ściekach) oraz redukcję tlenków i ditlenków azotu w powietrzu (na stanowisku pracy) i emisji. Produkt do rozcieńczenia w proporcji 1:1. Po przygotowaniu kąpieli produkt należy aktywować delmet korektor ox zastosowanego w proporcji 1-2% względem objętości wanny.

dodatki do kąpieli trawiącej delmet ecoplus 2000

delmet korektor ox jest dodawany do kąpieli bazowej delmet ecoplus 2000, który gwarantuje utrzymanie soli żelaza (III) w roztworze – brak osadu na dnie wanny. Okresowo należy przeprowadzać stabilizację roztworu w trakcie użytkowania kąpieli. Pomiaru stabilizacji dokonuje się za pomocą Redoxtester.

delmet mix a jest środkiem powierzchniowo czynnym. Posiada dużą moc „zwilżania”, co zapobiega wysuszenia wytrawiającego elementu, a co za tym idzie nierównomiernego trawienia/zacieków.

pasywacja zanurzeniowa – kąpiel pasywująca

delmet pasywator p2000 jest produktem na bazie kwasu cytrynowego, bez dodatku kwasu azotowego i zgodnym z ASTM 967. Ten przyjazny dla środowiska pasywator opracowano z myślą o zwiększeniu odporności na korozję i zapewnieniu (po odpowiednim wytrawieniu) przywrócenia pasywnej powłoki tlenków chromu typowych dla stali nierdzewnych serii 300.