wytrawianie i pasywacja eco – metody zanurzeniowe

Proponujemy preparaty chemiczne oparte na nowej formule, niezawierające kwasu azotowego. Ich użycie pozwala rozwiązać problemy związane z występowaniem azotanów w wodach oraz redukcję tlenków i ditlenków azotu w powietrzu. Aby przystąpić do pasywacji powierzchni stali nierdzewnej należy w pierwszej kolejności oczyścić stal z cząstek żelaza i/lub przebarwień termicznych. Najlepszą metodą oczyszczania są metody chemiczne. Więcej informacji poniżej.

Oczyszczanie powierzchni

ECOCLEAN 2000 to produkt przyjazny dla środowiska, przeznaczony do oczyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej poddanych różnego rodzaju mechanicznym obróbkom wykończeniowym. Usuwa naloty rdzawe i zabrudzenia organiczne powodując odtłuszczenie powierzchni i przywrócenie jej pierwotnego wyglądu. Zapewnia idealne oczyszczenie stali nierdzewnej, ułatwiając jej pasywację już przy jednokrotnej obróbce.

Wytrawianie zanurzeniowe – kąpielowe

ECOPLUS 2000 kąpiel do wytrawiania stali nierdzewnej oparta na nowej formule, niezawierająca kwasu azotowego. Jej użycie pozwala na wyeliminowanie azotanów w wodach oraz redukcję tlenków i ditlenków azotów w powietrzu. Produkt możliwy do rozcieńczenia w proporcji 1:1. Po przygotowaniu kąpieli produkt należy aktywować dzięki Korektorowi Ox zastosowanemu w proporcji 1-2% względem objętości wanny.

Dodatki do kąpieli Ecoplus 2000

KOREKTOR OX jest dodawany do kąpieli bazowej ecoplus 2000, który gwarantuje utrzymanie soli żelaza (III) w roztworze – brak osadu na dnie wanny. Okresowo należy przeprowadzać stabilizację roztworu w trakcie użytkowania kąpieli. Pomiaru stabilizacji dokonuje się za pomocą Redoxtester.

MIX A jest środkiem powierzchniowo czynnym. Posiada dużą moc „zwilżania”, co zapobiega wysuszenia wytrawiającego elementu, a co za tym idzie nierównomiernego trawienia/zacieków.

Pasywacja zanurzeniowa – kąpielowa

PASYWATOR P 2000  jest produktem na bazie kwasu cytrynowego, bez dodatku kwasu azotowego i zgodnym z ASTM 967. Ten przyjazny dla środowiska pasywator opracowano z myślą o zwiększeniu odporności na korozję i zapewnieniu (po odpowiednim wytrawieniu) przywrócenia pasywnej powłoki tlenków chromu typowych dla stali nierdzewnych serii 300.