Proces trawienia / wytrawiania stali nierdzewnej eko – kąpiele ekologiczne

W tym miejscu proponujemy preparaty chemiczne oparte na formule, które nie zawierają kwasu azotowego. Ich użycie pozwala rozwiązać problemy związane z występowaniem azotanów w wodach oraz redukcję tlenków i ditlenków azotu w środowisku pracy. Dodatkową zaletą tych kąpieli jest brak powstawania osadów na dnie wanny. Jednak ważnym jest aby utrzymywać jej potencjał na poziomie około 400 mV. Służy do tego celu aktywator pass OX. Skuteczną metodą sprawdzania odpowiedniego dozowania pass OX jest użycie przenośnego miernika potencjału Redox. Procedurę dodawania należy wykonywać powoli. Zbyt szybkie lub nadmierne dawkowanie powoduje rozkład produktu i wzrost temperatury kąpieli.

kąpiel trawiąca – TOP-Acid A

kąpiel trawiąca – TE 10wkrótce w naszej ofercie

Do wyżej wymienionych kąpieli należy zastosować aktywator / stabilizator do kąpieli trawiących, który zapewnia poprawne działanie kąpieli trawiącej nie zawierającej kwasu azotowego. Na w proporcji 1-2% względem objętości wanny. Ma on wysoką zdolność utleniającą umożliwiając zamianę dwuwartościowego żelaza w żelazo trójwartościowe. Gwarantuje to utrzymanie soli żelaza (III) w roztworze poprzez m.in. braku osadu na dnie wanny. Dodatkowo przy prawidłowym dozowaniu i utrzymywania potencjału na poziomie około 400 mV zapewnia długie i prawidłowe działanie kąpieli trawiącej.