Kiedy mówimy o obróbce powierzchni stali nierdzewnej, zazwyczaj przywiązujemy uwagę do estetycznych aspektów gotowego wyrobu, a już znacznie mniej do tych związanych z samą jakością. Natomiast jakość wykończenia powierzchni stali nierdzewnej jest bardzo często związana z jej funkcjonalnymi aspektami i zależy w dużym stopniu od tego, w jakim sektorze przemysłowym dany gotowy wyrób będzie wykorzystany.

Funkcją procesu elektropolerowania przeprowadzonego na wyrobach wykonanych ze stali nierdzewnej jest zwiększenie odporności powierzchni na korozję, jednocześnie umożliwiając łatwiejsze czyszczenie wyrobu w czasie jego eksploatacji. Nie należy zapominać, że poza chemiczno-fizycznymi właściwościami materiału powierzchnia stanowi bardzo ważną funkcję ochrony całego wyrobu. Dlatego konieczne jest, aby materiał optymalnie dobrać do warunków pracy, jak również zapewnić mu odpowiednią chropowatość, minimalizując przy tym osadzanie się zanieczyszczeń, które mogą się przyczynić do powstania korozji wyrobu. Te ogólne rozważania są szczególnie ważne dla stali nierdzewnych, aby wierzchnia warstwa pasywna była jak najbardziej stabilna i odporna na warunki, jakim musi sprostać. Dlatego wyroby przeznaczone do użytku w niektórych sektorach przemysłowych znajdują w elektropolerowaniu ważne wsparcie i uzyskują dzięki temu większą odporność na zjawiska korozyjne. Ponadto technologiczny proces elektropolerowania pozwala uszlachetnić stal nierdzewną, szczególnie w przypadku części o bardzo wysokim stosunku konstrukcji ażurowej, np. wyrobów wykonanych z drutu, kratek lub rur perforowanych, itp. dla których nie byłaby możliwa, lub co najmniej nieopłacalna, obróbka przy użyciu innych technik oczyszczania, takich jak np. proces mechaniczny.

Proces elektropolerowania to alternatywa dla tradycyjnych wykończeń mechanicznych.

Elektropolerowanie zabezpiecza materiał przed działaniem warunków atmosferycznych, co jest ważne m.in. w branży żeglarskiej.

Jeśli chodzi o wygląd estetyczny, np. gdy mówimy o odblaskowości, porównywalne wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu innych obróbek, w szczególności mechanicznych, wykorzystujących narzędzia i materiały o stopniowo różnej gradacji. Niemniej trzeba pamiętać, że wyroby, które optycznie wyglądają tak samo, mimo tej samej chropowatości, to pod dużym powiększeniem wykazują drobne różnice. Mianowicie na elemencie obrabianym mechanicznie widoczne będą mikro zadrapania. Tutaj możemy stwierdzić, że proces elektropolerowania jest najlepszym sposobem wykończenia powierzchni wyrobów, szczególnie jeżeli znajdują one zastosowanie w środowiskach agresywnych. Proces ten nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o odporność wyrobu na korozję w porównaniu z obróbką mechaniczną lub chemiczną w postaci wytrawiania i pasywacji. Poczyniono wiele kroków naprzód w technologiach realizacji i inżynierii instalacji w celu poprawy uzyskanych wyników w zakresie jednorodności, powtarzalności itp. oraz samego bezpieczeństwa pracy.