Skip to content

PELOX RP-C - pasywator do stali węglowej

Preparat pasywujący PELOX RP-C do stali węglowej przeznaczony jest do natychmiastowego wytworzenia warstwy pasywnej, celem pełnego zakończenia procesu tworzenia się warstwy pasywnej, po obróbce mechanicznej, cieplnej lub chemicznej (trawieniu) na powierzchni stali nierdzewnych.

  2 kg
  2 kg
  5 kg
  5 kg
  20 kg
  20 kg
  220 kg
  220 kg
  1200 kg
  1200 kg
  Informacja o wysyłce

  Dostawa jest realizowana spedycjami Schenker, Raben i Fedex.

  Koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia + ewentualna opłata ADR.

  Zobacz zakładkę Ważne informacje po szczegóły.

  Ważne informacje

  ADR nie dotyczy.

  Obrobiony wyrób po procesie pasywacji uzyskuje dużą odporność na korozję.

  Po zastosowaniu preparatu PELOX RP-C, powierzchnia nie zmienia wyglądu optycznego tzn. nie staje się matowa oraz nie uzyskuje połysku. Warunkiem uzyskania dobrej warstwy pasywnej (tlenków) na powierzchni wyrobu, jest jej wcześniejsze, odpowiednie przygotowanie przez chemiczną obróbkę trawienia poprzez wytrawienie powierzchni metodą natryskową (np. PELOX SP-K 3000), zanurzeniową (np. PELOX T 100K) lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wyrobu (np. preparatem PELOX FR-D lub pass RK 100).

  Warstwa tlenków jest trwała pod warunkiem, że nie uszkodzi się jej mechanicznie lub chemicznie. Trwałość warstwy pasywnej jest więc podyktowana należytym dbaniem o powierzchnię wyrobu oraz doborem odpowiedniego gatunku materiału do warunków środowiskowych i czynników bezpośrednio działających na dany wyrób.

  Sposób użycia

  Preparat pasywujący PELOX RP-C jest gotowy do użycia. Nanosi się go pędzlem, pompą do natrysku lub stosując metodę zanurzeniową. Nie stosować na wyrób rozgrzany lub narażony na działanie wysokiej temperatury. Przy zastosowaniu metody natryskowej – 1 kg preparatu pasywującego wystarcza na ok. 10 m2 powierzchni.

  Czas pasywacji

  Długość procesu pasywacji przewidziana jest na około 30 minut.

  Po zakończeniu obróbki

  Po skończeniu procesu pasywacji całą powierzchnię bardzo dokładnie spłukać wodą najlepiej pod ciśnieniem ok. 150 bar do uzyskania neutralnej wartości pH wody na powierzchni wyrobu.

  Pozostawienie odczynu kwaśnego na powierzchni wyrobu może doprowadzić do powstania korozji.

  Add a Review

  There are no reviews yet. Be the first to review "PELOX RP-C - pasywator do stali węglowej" Your email address will not be published. Required fields are marked
  Your rating
  Please select rating.
  Your review
  This field is required.
  Name
  This field is required.

  Something went wrong, we could not submit review.