Komorowe systemy do wytrawiania i pasywacji stali zapewniają wykonywanie pracy w czystych
i bezpiecznych warunkach na stanowisku roboczym, bez kontaktu z chemią i oparami chemicznymi
– zapewnia Zbigniew Marcinkowski, prezes spółki passeco.

Opierając się na ponad 70-letnich doświadczeniach w badaniu, projektowaniu i produkcji urządzeń, ko-lejną innowacją firmy Delmet stał się komorowy system do wytrawiania stali. Instalacje natryskowe działające w podobny sposób, jak zmywarki do na-czyń, przyczyniły się do optymalizacji zużycia pre-paratów chemicznych i kosztów produkcji, poprzez ograniczone zużycie wody i energii.

Posejdon, bo o nim mowa, to koncepcja komorowego sytemu do wytrawiania stali, która opiera się na pracy środkami chemicznymi w obiegu zamkniętym, odizo-lowanym od otoczenia, z wyeliminowaniem udziału pracownika w czasie ścisłej obróbki chemicznej. Jest to instalacja posiadająca panel oprogramowania wraz z remote control. Poza tym spełnia wszystkie wyma-gania Przemysłu 4.0 i może być połączona z serwe-rem w celu monitorowania wszystkich parametrów zużycia wody, energii elektrycznej i produktów che-micznych. Posiada wewnętrzny system wentylacyjny, a system ogrzewania jest szybki i energooszczędny. Brak przy tym toksycznych oparów chemicznych i przykrych zapachów w hali podczas pracy. Nie ma konieczności czasochłonnych szkoleń lub szukania pracowników z doświadczeniem przy obróbce chemicznej stali. Posejdon gwarantuje bardzo niskie zużycie preparatów chemicznych. Ubytki są uzu-pełniane automatycznie. Aby zoptymalizować rezultat obróbki i zmniejszyć zużycie wody wraz z komorowym systemem do wytrawiania stali można dostarczyć instalację do oczyszczania i regeneracji wody, która dodatkowo zwiększy oszczędność jej zużycia do 70%. Posejdon może zostać standardowo wykonany w 4 różnych wielkościach (0,5 – 26 m3), w zależności od wielkości wyrobów do obróbki chemicznej, a także zostać zaprojektowany indywidualnie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.